Privacy Verklaring

Artikel 1: Algemeen

De website: www.groenteclub.nl is eigendom van Stichting Groenteclub (“Groenteclub”). Groenteclub is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64099385. Groenteclub houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Groenteclub bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Artikel 2: Gegevensverwerking en duur van de opslag

Groenteclub verzamelt en verwerkt gegevens over de leden en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Groenteclub zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:
• aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren;
• indien Groenteclub hier wettelijk toe verplicht wordt.

De verzamelde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Artikel 3: Cookies

Groenteclub verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en dat betekent dat deze gegevens feitelijk bij Google worden opgeslagen. Deze gegevens verzamelt Groenteclub met behulp van een cookie, dat op uw computer geplaatst wordt en daar wordt bewaard. Indien u dit wenst kunt u het accepteren van cookies in uw browser uitzetten.

Van personen die via de website een formulier versturen met daarin naam en emailadres, wordt deze informatie ook bewaard.

Artikel 4: Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Artikel 5: Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 6: Inzagerecht, Vragen en informatie

Als u inzage wilt over de gegevens die wij bewaren kunt u hiervoor een verzoek indienen door een email te sturen naar info@groenteclub.nl.
Als u vragen heeft over de manier waarop Groenteclub met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen naar info@groenteclub.nl.