De Groenteclub heeft twee uitgifteadressen

Op woensdag gebruiken we de locatie:
Bijlstraat naast/achter nr. 75 in de garageboxen

OP WOENSDAG

Op vrijdag gebruiken we de locatie:
Het Bijenhuisje, Huizerweg 49h

OP VRIJDAG

Beide locaties zijn ons voor een vriendenprijs aangeboden door partijen die ons initiatief een warm hart toedragen. En daar zijn we heel blij mee, want ook dat zie je weer terug in onze betaalbare prijzen.